پس از برگزاری هریک از برنامه ها، مطالب ارایه شده به صورت pdf در این قسمت قرار داده می شود. لازم به ذکر است "استفاده از محتواي اسلايدها، با ذكر منبع و سخنران مربوطه، بلامانع است".

 

سمینارها
عنوان
سخنرانان
گروه هدف امتیاز بازآموزی
روز و ساعت برگزاری
محل برگزاری
مطالب ارایه شده
رویکردهای نوین در توانبخشی دهلیزی
 جدول زمان بندی برنامه

دانشجویان و فارغ التحصیلان شنوایی شناسی، کاردرمانی و فیزیوتراپی

4/25
روز سه شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه، ساعت 16-8

سالن اجتماعات احمد شاملو   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences