اسامی دانشجویان مقطع دکتری گروه شنوایی شناسی

 

دوره اول:

سعید اسدملایری

حسین طالبی

سعیده مهرکیان

 

دوره دوم:

افسانه دوستی

نیما رضازاده

مسلم شعبانی

احمدرضا ناظری

 

دوره سوم:

امرعباس براهیمی

محبوبه شیخ زاده

فرزانه ضمیری عبداللهی

 

دوره چهارم:

طیبه احمدی

مهنا جوانبخت

مریم دلفی

 

دوره پنجم:

زهرا جدی

مهدیه حسنعلی فرد

عطا حیدری

مریم رمضانی

ژاله صمدی

 

دوره ششم:

عقیل آبسالان

پریسا جلیل زاده

 

دوره هفتم:

محمدرضا پرهیزگار

زهرا حسینی

اکرم فراهانی

 

دوره هشتم:

جعفر آقازاده

میمنه جعفری

نسرین گوهری

 

دوره نهم:

زهرا اسحاقی

سیروان نجفی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences