اسامی دانشجویان مقطع دکتری گروه شنوایی شناسی

 

دوره اول:                                                       دوره هشتم:

سعید اسدملایری (فارغ التحصیل)                        جعفر آقازاده (شروع کار میدانی پایان نامه)

حسین طالبی   (فارغ التحصیل)                           میمنه جعفری (شروع کار میدانی پایان نامه)

سعیده مهرکیان  (فارغ التحصیل)                         نسرین گوهری (شروع کار میدانی پایان نامه)

 

دوره دوم:                                                           دوره نهم: 

افسانه دوستی   (فارغ التحصیل)                               زهرا اسحاقی (دفاع پروپوزال)

نیما رضازاده  (فارغ التحصیل)                                      سیروان نجفی (تعیین پروپوزال)

مسلم شعبانی  (فارغ التحصیل)   

احمدرضا ناظری  (فارغ التحصیل)                                دوره دهم:

                                                                         مسعود بلندی  (در حال تحصیل)

دوره سوم:                                                         فهیمه حاجی ابوالحسن  (در حال تحصیل)

امرعباس ابراهیمی  (فارغ التحصیل)                        نیره منصوری (در حال تحصیل)

محبوبه شیخ زاده  (فارغ التحصیل)   

فرزانه ضمیری عبداللهی (فارغ التحصیل)   

 

دوره چهارم:

طیبه احمدی  (فارغ التحصیل)   

مهنا جوانبخت (فارغ التحصیل)

مریم دلفی  (فارغ التحصیل)   

 

دوره پنجم:

زهرا جدی  (فارغ التحصیل)   

مهدیه حسنعلی فرد  (فارغ التحصیل)   

عطا حیدری  (فارغ التحصیل)   

مریم رمضانی  (فارغ التحصیل)   

ژاله صمدی (پیش دفاع)

 

دوره ششم:

عقیل آبسالان (در انتظار چاپ مقاله و پیش دفاع)

پریسا جلیل زاده (فارغ التحصیل)

دوره هفتم:

محمدرضا پرهیزگار (انجام کار میدانی پایان نامه)

زهرا حسینی (انجام کار میدانی پایان نامه)

اکرم فراهانی (انجام کار میدانی پایان نامه)

 

برای دسترسی به عناوین پایان نامه های دانشجویان دکتری فایل زیر را دانلود نمایید.

 

   دانلود فایل : لیست پایان نامه های دکترا.pdf           حجم فایل 389 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences