برای دانلود سرفصل دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شنوایی شناسی، روی عنوان مورد نظر کلیک کنید.

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شنوایی شناسی (مصوب 1386/12/11)

برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD) رشته شنوایی شناسی (مصوب 1386/12/11)

 

   دانلود فایل : کوریکولوم ارشد و دکتری اصلاح شده در گروه.pdf           حجم فایل 169 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences