تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

 

تاریخ انتخاب واحد: 8، 9 و 10 بهمن ماه 1396

انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه مقاطع: 11 بهمن ماه 1396

 

شروع کلاس ها: 14 بهمن ماه 1396

پایان کلاس ها: 23 خرداد ماه 1397


حذف و اضافه برای 2 درس: 24 و 25 بهمن ماه1396

حذف اضطراری: 16 و 17 اردیبهشت ماه 1397 (به صورت اینترنتی امکان پذیر نیست)


زمان برگزاری امتحانات: 26 خردادماه 1397 لغایت 7 تیرماه 1397


 

تاریخ مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1396/11/08

تاریخ مراجعه دانشجویان دکتری تخصصی برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1396/11/10

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences