تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

 

تاریخ انتخاب واحد: 7، 8 و 9 بهمن ماه 1397

انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه مقاطع:   بهمن ماه 1397

 

شروع کلاس ها: 13 بهمن ماه 1397

پایان کلاس ها: 23 خرداد ماه 1398


حذف و اضافه برای 2 درس: 27 و 28 بهمن ماه 1397

حذف اضطراری: 17 و 18 اردیبهشت ماه 1398 (به صورت اینترنتی امکان پذیر نیست)


زمان برگزاری امتحانات: 25 خرداد ماه 1398 لغایت 6 تیر ماه 1398


 

 

 

تاریخ مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1397/11/07

تاریخ مراجعه دانشجویان دکتری تخصصی برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1397/11/09

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences