تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

 

تاریخ انتخاب واحد: 10، 11 و 12 شهریور ماه  1398

انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه مقاطع:   13 شهریور ماه 1398

 

شروع کلاس ها: 23 شهریور ماه 1398

پایان کلاس ها: 18 دی ماه 1398


حذف و اضافه برای 2 درس: 7و 8 مهرماه 1398

حذف اضطراری: 12و 13 آذر ماه 1398 (به صورت اینترنتی امکان پذیر نیست)


زمان برگزاری امتحانات: 21 دی ماه 1398 لغایت 02 تیربهمن ماه 1398

شروع ترم بهمن : 12 بهمن ماه 1398

 

 

 

تاریخ مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1398/06/10

تاریخ مراجعه دانشجویان دکتری تخصصی برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1398/06/12

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences