تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

 

تاریخ انتخاب واحد: 11، 12 و 13 شهریور ماه 1397

انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه مقاطع: 14 شهریور ماه 1397

 

شروع کلاس ها: 24 شهریور ماه 1397

پایان کلاس ها: 19 دی ماه 1397


حذف و اضافه برای 2 درس: 8 و 9 مهر ماه 1397

حذف اضطراری: 12 و 13 آذر ماه 1397 (به صورت اینترنتی امکان پذیر نیست)


زمان برگزاری امتحانات: 22 دی ماه 1397 لغایت 3 بهمن ماه 1397


 

 

 

تاریخ مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1397/06/11

تاریخ مراجعه دانشجویان دکتری تخصصی برای مشکل انتخاب واحد اینترنتی: روز 1397/06/13

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences