اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی:

 

ورودی 93:                                                              ورودی 96:

فرزاد حمزه پور (فارغ التحصیل)                                       ثمر بابایی (تصویب عنوان پروپوزال)

مریم سیاف (فارغ التحصیل)                                           مهسا حسینی نسب (تصویب عنوان پروپوزال)

نوشین صیادی (فارغ التحصیل)                                       احمد خوش خو (تصویب عنوان پروپوزال)

زهره عرفانی منش (فارغ التحصیل)                                 غزال شکوهی فر (تصویب عنوان پروپوزال)

ارضیه لطفیان (فارغ التحصیل)                                        پوریا صدیق حمیدی (در حال تحصیل)

                                                                             میدیا محمدی (تصویب عنوان پروپوزال)

ورودی 94:                                                             الهه مشرف (تصویب عنوان پروپوزال)

فاطمه اربابی (فارغ التحصیل)                                       فاطمه نظری (در حال تحصیل)

مریم بسطامی(فارغ التحصیل)                                    

جمیله چوپانی(فارغ التحصیل)                                     ورودی 97:

شهناز علمداری(فارغ التحصیل)                                  مارال مطهری نیا (در حال تحصیل)

زکریا عنایتی(فارغ التحصیل)                                      غزاله جابری (در حال تحصیل)

الهه فدایی(فارغ التحصیل)                                        مهرنوش رنجبر (در حال تحصیل)

رضا گراوند(فارغ التحصیل)                                         فاطمه ملااکبری (در حال تحصیل)

زهرا مظفری

 

ورودی 95:

زینب بیات (فارغ التحصیل)  

محمد رضوانی امین (تصویب پروپوزال)

بهاره صوفی نیا (فارغ التحصیل)  

افسون عربی (آماده دفاع)

نجمه نقیبی  (آماده دفاع)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences