برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان مقطع دکتری به شرح زیر است:

 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 97 (دوره دهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه

ارزیابی های نوین دستگاه تعادل

  (دکتر شعبانی-دکتر مهرکیان)

   
یکشنبه      
دوشنبه      
سه شنبه

علوم اعصاب (1) 

(دکتر لطفی)

نرم افزارهای آماری

(دکتر بخشی)

ژنتیک

(آقای مصلایی-آقای سوسن آبادی)

چهارشنبه      

 

برنامه هفتگی دانشجویان دکتری شنوایی شناسی ورودی 96 (دوره نهم)
ایام هفته 8-10 10-12 13-15
شنبه      
یکشنبه  
دوشنبه

 

روش های پژوهش پیشرفته

(دکتر فروزان)

 

زبان و شناخت

(دکتر حق گو)

سه شنبه


 
چهارشنبه

سمینار در شنوایی

(دکتر موسوی)

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences