عناوین پایان نامه های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ارایه شده در گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به شرح زیر است:

 

عناوین پایان نامه های مقطع دکتری

- تاثیر برنامه تربیت شنوایی بر پاسخ ساقه مغز به محرکات گفتاری در کودکان مبتلا به نارساخوانی (اردیبهشت ماه 1393)

نگارنده: دکتر سعید اسدملایری     اساتید راهنما: دکتر یونس لطفی، دکتر عبداله موسوی        اساتید مشاور: دکتر رضا رستمی، دکتر سقراط فقیه زاده

 

- تاثیر تربیت شنیداری واکه ای بر جداسازی اصوات گفتاری همزمان (خردادماه 1393)

نگارنده: دکتر حسین طالبی         اساتید راهنما: دکتر عبدالله موسوی، دکتر یونس لطفی         اساتید مشاور: دکتر جوئل اسنایدر، دکتر سقراط فقیه زاده

 

- اثر تقویت حافظه فعال بر لکالیزیشن و جریان سازی شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی (دی ماه 1393)

نگارنده: دکتر سعیده مهرکیان      اساتید راهنما: دکتر عبدالله موسوی، دکتر یونس لطفی          استاد مشاور: دکتر سقراط فقیه زاده

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences