مدیر گروه شنوایی شناسی: دکتر سعیده مهرکیان

رتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 22180066-021

اطلاعات تکمیلی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences