پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلي > فارغ التحصیلان > فارغ التحصیلان دکتری 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 236 | کل بازدید : 39324 
 

فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ابتدا تا نیمسال اول 98-99 به شرح زیر است:

 1. سرکار خانم دکتر مهرکیان (مدیر محترم گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 2. جناب آقای دکتر ملایری
 3. جناب آقای دکتر طالبی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 4. جناب آقای دکتر ناظری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
 5. جناب آقای دکتر رضازاده
 6. سرکار خانم دوستی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 7. جناب آقای دکتر ابراهمی
 8. جناب آقای دکتر شعبانی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 9. سرکار خانم دکتر شیخ زاده (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل)
 10. سرکار خانم دکتر ضمیری (هیات علمی گروه آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 11. سرکار خانم دکتر دلفی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز)
 12. سرکار خانم دکتر احمدی
 13. سرکار خانم دکتر جوانبخت (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 14. سرکار خانم دکتر جدی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 15. سرکاز خانم دکتر رمضانی
 16. سرکار خانم دکتر صمدی
 17. جناب آقای دکتر عطا حیدری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 18. سرکار خانم دکتر حسنعلیفرد (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
 19. سرکار خانم دکتر پریسا جلیل زاده افشاری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences