جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

جلسه معارفه و توجیه دانشجویان کارشناسی ارشد شنوای شناسی جدیدالورود برگزار شد

جلسه معارفه و توجیه دانشجویان کارشناسی ارشد شنوای شناسیِ جدیدالورود، روز شنبه مورخ سیزدهم مهر ماه راس ساعت یک در اتاق جلسات گروه شنوایی شناسی برگزار شد. این جلسه با حضور سرکار خانم دکتر مهرکیان مدیر گروه شنوایی شناسی و اعضای هیئت علمی برگزار گردید.

در این جلسه کلیه موارد آموزشی اعم از تعداد واحد های درسی- کوریکولوم آموزشی- مقررات آموزشی و ... برای دانشجویان توسط منشی گروه سرکار خانم پت رامی شرح داده شد.

1398/07/14  -  ٠٩:١٧ / شماره خبر : ١٥٢٦٥ / تعداد نمایش : 17


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences