امتحانات پایان ترم

برنامه ی امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 98-99 دانشجویان کارشناسی ارشد

برنامه ی امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 98-99 دانشجویان کارشناسی ارشد به شرح زیر است:

شماره درس نام درس واحد مدرس  تاریخ و ساعت امتحان محل تشکیل
183001 فناوری اطلاع رسانی و کاربرد آن در شنوایی 3 عنایت بخشی اتاق کامپیوتر
183002 آمار زیستی 2 محسن واحدی 98/10/23 ساعت 10:30 305
183004 نوروساینس با تاکید بر شنوایی و تعادل 3 سعیده مهرکیان 98/10/28 ساعت 10:30 207
183005 پردازش و درک گفتار  2

یونس لطفی

مهنا جوانبخت

98/10/24 ساعت 10:30 402
183006 روانشناسی زبان 2 مهنا جوانبخت 98/10/30 ساعت 10:30 208
183017 سایکواکوستیک پیشرفته 2 مسلم شعبانی 98/10/25 ساعت 8:30 206

1398/09/02  -  ١١:٥٣ / شماره خبر : ١٥٥٤٢ / تعداد نمایش : 12


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences