امتحان OSCE دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شد

در تاریخ 1 بهمن ماه 1398 امتحان OSCE دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 در بیمارستان رفیده برگزار شد.

ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ورودی 97 به صورت OSCE  در چهار ایستگاه، شامل بررسی توانایی شرح حال گیری، توانایی عملی انجام آزمون های الکتروفیزیولوژی، توانایی عملی انجام آزمون های سرگیجه-تعادل و توانایی تفسیر، جمع بندی و ارائه خدمات بالینی متناسب، با حضور بیمارنما برگزار گردید.

آزمون OSCE در تاریخ 1 بهمن ماه و در بیمارستان رفیده با حضور سرکار خانم دکتر مهرکیان (مدیر محترم گروه شنوایی شناسی)، جناب آقای دکتر شعبانی، سرکار خانم دکتر جوانبخت و سرکار خانم دکتر جلیل زاده برگزار شد.

نتایج نهایی آزمون در تاریخ 8 بهمن ماه 98 به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

 

 

1398/11/02  -  ١٠:٣٢ / شماره خبر : ١٦٠٤٠ / تعداد نمایش : 35


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences