برنامه امتحانات پایان ترم گروه شنوایی شناسی

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 اعلام گردید.

با سلام و آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان گرامی؛ تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم به شرح زیر می باشد.

کارشناسی ارشد

ورودی 98

 

نحوه برگزاری

ساعت

روز

نام درس  ( مدرس)

ادوبی کانکت (آنلاین)

12:15-10:15

شنبه

21/4/99

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی

دکتر مهرکیان

ادوبی کانکت (آنلاین)

12-10:30

سه شنبه

24/4/99

درک و پردازش گفتار

دکتر لطفی

ادوبی کانکت (آنلاین)

12-10

شنبه

28/4/99

روش های ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل

دکتر شعبانی

ادوبی کانکت (آنلاین)

12:15-10:15

سه شنبه

31/4/99

توانبخشی دهلیزی

( نوروساینس تعادل)

دکتر مهرکیان

ادوبی کانکت (آنلاین)

12-10:30

شنبه

4/5/99

روش تحقیق

دکتر شعبانی

 

 

کارشناسی ارشد

ورودی 97

 

نحوه برگزاری

ساعت

روز

نام درس  ( مدرس)

ادوبی کانکت (آنلاین)

12-10

یکشنبه

22/4/99

ارزیابی ، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

دکتر جوانبخت

 

1399/04/14  -  ١٧:٥٧ / شماره خبر : ١٦٩٠٨ / تعداد نمایش : 40


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences