برنامه حضور اعضای گروه شنوایی شناسی در دانشگاه و مراکز تابعه در ایام کرونا

با توجه به شیوع بیماری کرونا و جهت جلوگیری از انتشار بیماری و برای سهولت ارتباط دانشجویان و همکاران گرامی با اعضای گروه شنوایی شناسی، برنامه حضور و نحوه دسترسی به ایشان مشخص گردید.

برنامه حضور  اعضای گروه شنوایی شناسیشنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
دکتر سعیده مهرکیان دانشگاه اسماء دانشگاه دانشگاه ----------------------------------- رفیده
دکتر مسلم شعبانی دانشگاه رفیده رفیده سه شنبه یا چهارشنبه دانشگاه سه شنبه یا چهارشنبه دانشگاه
دکتر مهنا جوانبخت دانشگاه اسماء اسماء رفیده اسماء
آذر پت رامی (کارشناس گروه) --------- دانشگاه ---------- دانشگاه -----------------------------------

 

 

نحوه دسترسی به اعضای گروه


داخلی دانشگاه رفیده اسماء ایمیل
دکتر سعیده مهرکیان 2623 22180317

23570

داخلی 7

8815588

داخلی 5

saeidehmehrkian@yahoo.com
دکتر مسلم شعبانی 2633 71732633

23570

داخلی 7

8815588

داخلی 5

smsh_sh@yahoo.com
دکتر مهنا جوانبخت 2631 22180006

23570

داخلی 7

8815588

داخلی 5

m.javanbakht@yahoo.com
آذر پت رامی 2621 22180066 ------- ---------- audio.dep@uswr.ac.ir

 

1399/04/15  -  ١١:٠٦ / شماره خبر : ١٦٩١٥ / تعداد نمایش : 62


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences