برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

برنامه درسی دانشجویان ارشد ترم 3 در ترم جدید ارائه شده است

بنام خدا


با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی

برنامه تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 در دانشگاه و مراکز بالینی به شرح زیر است.

 

رشته :  شنوايي شناسي       مقطع : كارشناسي ارشد    سال ورود : 1398         ترم 3      نيمسال اول تحصيلي 400-99  

 

توضیحات

روز- ساعت

استاد

تعداد واحد

عنوان درس

 

چهارشنبه

11-8

دکتر مهرکیان

دکتر شعبانی

3

توانبخشی  شنوایی جمعیت های خاص

مرکز اسماء

دوشنبه

12-8

دکتر جوانبخت

2

ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی

مرکز اسماء

سه شنبه

12-8

دکتر جلیل زاده

1

کار آموزی آزمونهای الکتروفیزیولوژی شنوایی

بیمارستان رفیده

یکشنبه

12-8

دکتر شعبانی

1

کار آموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل

 

1399/06/30  -  ١٢:٣٠ / شماره خبر : ١٧٣٣٦ / تعداد نمایش : 41


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences