مدیر سایت دانشگاه اعلام کرد:

سایت گروه آموزشی شنوایی شناسی به روز رسانی شد

مدیر سایت دانشگاه طی پیامی از به روز رسانی سایت گروه آموزشی شنوایی شناسی خبر داد.

مدیر سایت دانشگاه طی پیامی از به روز رسانی سایت گروه آموزشی شنوایی شناسی خبر داد.

1398/06/12  -  ٠٨:١٧ / شماره خبر : ٧٤٠٢ / تعداد نمایش : 227


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences