مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی:  سعیده مهرکیان

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای شنوایی شناسی

گروه آموزشی: شنوایی شناسی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی .

تلفن محل کار: 22180100

پست الکترونیک : saeidehmehrkian@yahoo.com

سایت اختصاصی:  

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

عکس

پروفایل در Google Scholar

 

پروفایل در  Scopus

 

تاریخ بروزرسانی:

1400/04/12

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1393

دکترا

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

شنوایی شناسی

1381

فوق لیسانس

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

شنوایی شناسی

1376

لیسانس

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

شنوایی شناسی

زمینه های تخصصی

نوروساینس شنوایی و تعادل

پردازش شنوایی مرکزی  و اختلال پردازش شنوایی

ارزیابی اختلالات شنوایی و تعادلی و توانبخشی های مرتبط

ارزیابی و تجویز وسایل کمک شنوایی ( سمعک ، اف ام و ..........)

ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک دستگاه شنوایی

سوابق آموزشی

مربی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1388-1384)

مدرس و عضو گروه آموزشی شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( ازسال 1387 تا کنون)

تدریس دوره آموزشی توانبخشی بعد از کاشت حلزون ، سازمان بهزیستی استان تهران، 1387

تدریس واحدهای ارشد و دکترای شنوایی شناسی : نوروساینس با تاکید بر دستگاه شنوایی و تعادل ، روش های ارزیابی و توانبخشی دستگاه تعادل،  سمینار در شنوایی شناسی ، کارورزی بالینی ارزیابی و توانبخشی دستگاه تعادل ،  علوم اعصاب 3 ، شنوایی شناسی و روش های ارزیابی  دستگاه شنوایی ( کارشناسی گفتاردرمانی)

 

فعالیتهای پژوهشی

همکار اصلی طرح تحقیقاتی بررسی شیوع نوروپاتی شنوایی در کودکان کم شنوای مدارس سازمان استثنایی استان تهران.

همکار اصلی طرح تحقیقاتی تاثیر استفاده از سمعک در بهبود کیفیت زندگی سالمندان کم شنوا.

همکار اصلی طرح تحقیقاتی بررسی ویژگی های زبانی در کودکان کم شنوای پیش دبستانی .

همکار اصلی طرح تحقیقاتی بررسی اختلالات شناختی در سالمندانی که رضایتی از سمعک خود ندارند.

اثر تقویت حافظه فعال بر لکاليزيشن و جريان سازي شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوايي ( رساله دکترا).

داوری مقالات دارای امتیاز پژوهشی

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

عضو کمیته بررسی متون به کارگروه ناشنوایی و اختلالات گفتاری مبتنی برجامعه (CBR) سازمان بهزیستی کشور

عضو کارگروه تدوین بومی سازی خدمات نسبی رشته شنوایی شناسی ، 1390

عضو شورای پژوهشی گروه شنوایی شناسی ( 1393 تاکنون)            

عضو هیئت علمی کنگره های شنوایی شناسی ( از سال  1386 تاکنون )

عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضو انجمن علمی شنوایی شناسی ایران 

عضو سازمان نظام پزشکی ایران

 

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1-      بررسی شیوع نسبت فامیلی در کودکان دچار کاهش شنوایی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی . یونس لطفی ، سعیده مهرکیان . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، شماره 51 ، 1385.

2-       The Prevalence of Auditory Neuropathy in Students with Hearing Impairment in Tehran, Iran.Younes Lotfi, Saeideh Mehrkian. Arch Iranian Med 2007; 10 (2): 233 – 235

 

3-       Quality of Life Improvement in Hearing-Impaired Elderly People after Wearing a Hearing Aid. Yones Lotfi , Saeideh Mehrkian, Abdollah Moossavi,Soghrat Faghih-Zadeh. Arch Iranian Med 2009; 12 (4): 365 – 370

 

4-     Language characteristics of preschool children with hearing loss in Tehran, Iran.  Younes Lotfi, Talieh Zarifian, Saeideh Mehrkian, Mehdi Rahgozar. Audiol. 2009;18(1-2):88-97.

 

5-     Effect of cognitive and central auditory impairments on satisfaction of amplification in hearing impaired older adults. Lotfi Y, Talebi H, MehrKian S, Khodaei M, Faghih Zadeh S. Salmand. 2012; 7 (2) :45-52

6-     Auditory attention: foundations, theories, and mechanisms. Hossein Talebi, Saeideh Mehrkian. Audiol. 2013; 22(2):1-16.   

7-       The relation between working memory capacity and auditorylateralization in children with auditory processing disorders .Abdollah Moossavi , Saiedeh Mehrkian , Yones Lotfi, Soghrat Faghihzadeh,Hamed sadjedi. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 78 (2014) 1981–1986

8-     Auditory Lateralization Ability in children with (Central) Auditory Processing Disorder.. Abdollah Moossavi, Zahra osseinidastgerdi, Yoones Lotfi, saeideh Mehrkian, Bahareh Khavarghazalani.2014; 12,(19):31-37.

 

9-      Validity and reliability of a non-sense syllable test for evaluating phonological working memory in Persian speaking children . Abdollah Moossavi, Bahareh Khavarghazalani, Yones Lotfi, Saeideh Mehrkian, Enayatolah Bakhshi,Behrooz Mahmoodi Bakhtiar. Audiol. 2014;23(4):31-39.

 

10-  Evaluation of auditory lateralization ability and its development in normal children with 8 to 11 years of age.

            Yones Lotfi, Zahra Hosseini Dastgerdi, Abdollah Moossavi, Saiedeh Mehrkian, Enayatollah Bakhshi Audiol.

            2014;23(4):60-68.

 

11-  The effect of working memory training on auditory stream segregation in auditory processing disorders children. Abdollah Moossavi , Saiedeh Mehrkian , Yones Lotfi, Soghrat Faghihzadeh,Hamed sadjedi . Iranian rehabilitation Journal.  2015; 13,(23):20-25.

 

12-   Auditory Working Memory Span of Children with (Central) Auditory Processing Disorders and Normal Children Aged 8 to 10 Years. Abdollah Moossavi, Bahareh Khavarghazalani, Yoones Lotfi, saeideh Mehrkian, Zahra osseinidastgerdi.  JRSR 2 (2015) 27-30.

 

 

 

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

1384

آموزش گام به گام کودکان نابینا-ناشنوا ( جلد اول و دوم)

انتشارات اساتیدقلم تهران

تالیف

 

1385

مشاوره با ناشنوایان و خانواده آنان

انتشارات بشری

تالیف

 

1388

آموزش گام به گام ریاضیات به کودکان ناشنوا

انتشارات شهد

تالیف

 

1390

بیمارهای ارثی در سیستم شنوایی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

1391

دانستنی های کاشت حلزون برای والدین

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تالیف

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

1383

چهارمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی کشور

تشخیص به موقع  کاهش شنوایی در اطفال و کودکان

سازمان نظام پزشکی

 

1384

پنجمین کنگره سراسری شنوایی شناسی

بررسی شیوع نوروپاتی شنوایی در کودکان کم شنوای مدارس سازمان استثنایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

1385

کنفرانس علمی سیر تحولات و فن آوری توانبخشی

بروز کم شنوایی در ازدواج های فامیلی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1386

ششمین کنگره سراسری شنوایی شناسی

تاثیر استفاده از سمعک در بهبود کیفیت زندگی سالمندان کم شنوا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

1388

هشتمین کنگره شنوایی شناسی

بررسی مشکلات یادگیری ریاضیات در کودکان کم شنوا و تاثیر مداخله مناسب در فراگیری آن

مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری

 

1389

نهمین کنگره شنوایی شناسی

انعطاف پذیری پردازش شنوایی- پویایی ساقه مغز

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

 

1389

Adaptive Directionality

سومین کنفرانس یک روزه فن آوری های نوین سمعک

 

 

1389

اولین سمپوزیوم تازه های کاشت حلزون

مروری بر مطالعات اخیر در زمینه پیشرفت تولید و درک گفتار با کاشت حلزون شنوایی

مرکز همایش های رازی

 

1390

اولین سمينار سراسری توانبخشی عصبی ایران

اختلالات شناختي و پردازش شنوايي مرکزي در سالمندان و بهره مندي از وسايل تقويت کننده

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1390

دهمین کنگره شنوایی شناسی

بررسی اختلالات شناختی و پردازش شنوایی مرکزی در سالمندان و تاثیر آن در میزان بهره مندی از وسایل تقویت کننده

مرکز همایش های رازی

 

1390

دهمین کنگره شنوایی شناسی

مکانیزم پلاستی سیتی شنوایی و پویایی آن در سیستم شنوایی

مرکز همایش های رازی

 

1391

سمینار یکروزه نوروساینس شنوایی وتعادل

نوروپلاستی سیتی  شنوایی در کاشت حلزون و تقویت کننده ها

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1391

کنفرانس یکروزه درک و پردازش گفتار

اختلال در رمزگذاری گفتار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1391

دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت های شنوایی

شناسایی و درمان اختلالات تعادلی در کودکان کم شنوا

بیمارستان میلاد

 

1392

دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی

نکات بالینی و تازه های ارزیابی و تشخیص اختلالات پردازش شنوایی

مركز آفرینش های فرهنگی و هنری

 

1392

سمینار یکروزه دهلیز ، تعادل و فراتعادل

یکپارچگی چندحسی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1393

سیزدهمین کنگره شنوایی شناسی

اثر ظرفیت حافظه فعال بر لکالایزیشن شنیداری در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی

دانشگاه شهید بهشتی

 

1394

چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی

اثر ظرفیت حافظه فعال بر تفکیک جریان شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی

هتل المپیک

 

1394

توانبخشی دهلیزی فراتعادلی

اهمیت یکپارچگی حسی در توانبخشی تعادلی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1394

اولین کنگره مفاهیم و اصول کاربردی شنوایی شناسی

توابنخشی اختلال پردازش شنوایی

مرکز همایشهای برج میلاد

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

جوایز و تشویق ها

برگزیده چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی دانشجویی، انجمن علمی شنوایی شناسی ایران ( پایان نامه / مقاله برتر رسالۀ دکترای شنوایی شناسی ).

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences