اسامی دانشجویان مقطع دکتری گروه شنوایی شناسی

 

دوره اول:                                                       دوره هشتم:

سعید اسدملایری (فارغ التحصیل)                        جعفر آقازاده (کار میدانی پایان نامه)

حسین طالبی  (فارغ التحصیل)                           میمنه جعفری (کار میدانی پایان نامه)

سعیده مهرکیان  (فارغ التحصیل)                         نسرین گوهری (چاپ مقاله اول)

 

دوره دوم:                                                           دوره نهم: 

افسانه دوستی   (فارغ التحصیل)                               زهرا اسحاقی (نگارش مقاله و پایان نامه)

نیما رضازاده  (فارغ التحصیل)                                      سیروان نجفی (نگارش مقاله و پایان نامه)

مسلم شعبانی  (فارغ التحصیل)   

احمدرضا ناظری  (فارغ التحصیل)                                دوره دهم:

                                                                         مسعود بلندی  (نگارش پروپوزال)

دوره سوم:                                                         فهیمه حاجی ابوالحسن (نگارش پروپوزال)

امرعباس ابراهیمی  (فارغ التحصیل)                        نیره منصوری (نگارش پروپوزال)

محبوبه شیخ زاده  (فارغ التحصیل)                 

فرزانه ضمیری عبداللهی (فارغ التحصیل)                        دوره یازدهم:

                                                                   بهاره صوفی نیا (در حال تحصیل)

                                                                   سبحانی (در حال تحصیل)

 

دوره چهارم:

طیبه احمدی  (فارغ التحصیل)   

مهنا جوانبخت (فارغ التحصیل)

مریم دلفی  (فارغ التحصیل)   

 

دوره پنجم:

زهرا جدی (فارغ التحصیل)   

مهدیه حسنعلی فرد (فارغ التحصیل)   

عطا حیدری  (فارغ التحصیل)   

مریم رمضانی  (فارغ التحصیل)   

ژاله صمدی (فارغ التحصیل)

 

دوره ششم:

عقیل آبسالان  (فارغ التحصیل)

پریسا جلیل زاده (فارغ التحصیل)

دوره هفتم:

محمدرضا پرهیزگار (نگارش مقاله)

زهرا حسینی  (فارغ التحصیل)

اکرم فراهانی (پیش دفاع)

 

برای دسترسی به عناوین پایان نامه های دانشجویان دکتری فایل زیر را دانلود نمایید.

 

   دانلود فایل : لیست پایان نامه های دکترا.pdf           حجم فایل 389 KB

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences