آزمون هایی پردازش مرکزی که در گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهیه شده و پایایی و روایی آن ها در قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به دست آمده است، به شرح زیر است.

 

- آزمون CV in Noise : لیست یک، لیست دو، لیست سه، لیست چهار، مقاله مربوط به آزمون

- آزمون BKB: لیست یک، لیست دو، لیست سه، لیست چهار، لیست پتجم، لیست ششم، لیست هفتم، لیست هشتم، مقاله مربوط به آزمون

- آزمون QSIN: آزمون (سه لیست) ، مقاله مربوط به آزمون

- آزمون WIN: لیست یک، لیست دو، مقاله مربوط به آزمون

- آزمون ANL: آزمون، مقاله مربوط به آزمون

 

استفاده از کلیه آزمون ها، با ذکر منبع، بلامانع است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، در ارتباط باشید

 

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences