اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه شنوایی شناسی:

 

ورودی 93:                                                              ورودی 96:

فرزاد حمزه پور (فارغ التحصیل)                                       ثمر بابایی (فارغ التحصیل)

مریم سیاف (فارغ التحصیل)                                           مهسا حسینی نسب (نگارش مقاله)

نوشین صیادی (فارغ التحصیل)                                       احمد خوش خو (فارغ التحصیل)

زهره عرفانی منش (فارغ التحصیل)                                 غزال شکوهی فر (فارغ التحصیل)

ارضیه لطفیان (فارغ التحصیل)                                        پوریا صدیق حمیدی (فارغ التحصیل)

                                                                             میدیا محمدی (فارغ التحصیل)

ورودی 94:                                                             الهه مشرف (فارغ التحصیل)

فاطمه اربابی (فارغ التحصیل)                                       فاطمه نظری (کار میدانی)

مریم بسطامی(فارغ التحصیل)                                    

جمیله چوپانی(فارغ التحصیل) مشغول به فعالیت در بخش شنوایی شناسی مرکز اسما                  ورودی 97:

شهناز علمداری(فارغ التحصیل)                                                                             مارال مطهری نیا (نگارش پایان نامه)

زکریا عنایتی(فارغ التحصیل)                                                                                  غزاله جابری (کار میدانی)

الهه فدایی(فارغ التحصیل)                                                                                    مهرنوش رنجبر (نگارش پایان ناکه)

رضا گراوند(فارغ التحصیل)                                                                                      فاطمه ملااکبری (کار میدانی)

زهرا مظفری (فارغ التحصیل) و مشغول به فعالیت در بخش شنوایی شناسی بیمارستان رفیده

 

ورودی 95:                                                                                             ورودی 98:

زینب بیات (فارغ التحصیل)                                                                      علی بمانی (انتخاب عنوان پایان نامه)

محمد رضوانی امین (فارغ التحصیل)                                                          معین الدین حسین بیگی (انتخاب عنوان پایان نامه)

بهاره صوفی نیا (فارغ التحصیل)                                                                محبوبه عسگری (انتخاب عنوان پایان نامه)

افسون عربی (فارغ التحصیل)                                                                  پریسا نوریانی (نگارش پروپوزال)

نجمه نقیبی  (فارغ التحصیل)                                                                   مینا هراتی (انتخاب عنوان پایان نامه)

                                                                                                        نجمه مشرف دهکردی (انتخاب عنوان پایان نامه)

                                                                                                        الناز احمدزاده (نگارش پروپوزال)

                                                                                                

                                                                                             ورودی 99:                                                                                                          فردوس رسولی (در حال تحصیل)

                                                                                                         سارا جمشیدپور (در حال تحصیل)

                                                                                                        مبینا شاهرخی (در حال تحصیل)

                                                                                                        ریحانه مهبودی (در حال تحصیل)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences