برنامه جلسات دفاع دانشجویان دکتری به شرح زیر است:

 

جلسات دفاع پایان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

روز و ساعت برگزاری


محل برگزاری
عطا حیدری تاثیر تربیت شنوایی واکه ای بر درک گفتار در نویز سالمندان با شنوایی هنجار 1396/11/28 اتاق جلسات اساتید
طیبه احمدی تاثیر توانبخشی توجه شنوایی بر پردازش ساختار ظریف زمانی دوگوشی و عملکرد درک گفتار در نویز کودکان 9 تا 12 ساله مشکوک به اختلال پردازش شنوایی مرکزی 1397/6/31 اتاق جلسات اساتید
مهدیه حسنعلیفرد تاثیر توانبخشی گفتار فضایی بر درک گفتار در نویز کودکان کاشت حلزون bimodal fitting

مورخ 

1398/2/11

اتاق جلسات اساتید
مهنا جوانبخت  

مورخ 

1398/7/3 

سالن شاملو
پریسا جلیل زاده افشاری تاثیر توانبخشی مدولاسیون طیفی-زمانی بر درک گفتار در نویز کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی

مورخ 

1398/11/5

سال شاملو
عقیل آبسالان  تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر کاهش قند خون و هموگلوبین A1C در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع II

مورخ

1399/7/23

آنلاین 
زهرا حسینی دستگردی تاثیر برنامه توانبخشی زمانی شنوایی بر افزایش روان گویی کودکان دارای لکنت رشدی 

مورخ 

1399/8/5

آنلاین

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences