مراکز درمانی همکار با گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به شرح زیر است:

 

- بیمارستان توانبخشی رفیده

آدرس: بلوار اندرزگو (قیطریه)، خیابان سلیمی، کوچه نعمتی، بیمارستان توانبخشی رفیده، کلینیک شنوایی شناسی

تلفن: 22205326 و 22678519

وب سایت: http://rofeideh.uswr.ac.ir

 

 

- مرکز توانبخشی اسماء:

آدرس: یوسف آباد، نبش خیابان بیستم، مرکز توانبخشی اسماء، کلینیک شنوایی شناسی

تلفن: 88480586، 88555188، 88556600، 88480587 

وب سایت: http://asma.uswr.ac.ir

 

برنامه حضور اساتید و دانشجویان در این مراکز

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences