برنامه ی حضور سرکار خانم دکتر مهنا جوانبخت در نیمسال اول 98-99 به شرح زیر است:


8-10 10-12 13-16
شنبه ژورنال کلاب (دکتری) پردازش و درک گفتار

جلسه با دانشجویان ارشد

جلسه گروه

یکشنبه - - جلسه با دانشجویان ارشد (پایان نامه)
دوشنبه

روانشناسی زبان پیشرفته

(دکتری)

روانشناسی زبان 

(ارشد)

ژورنال کلاب (ارشد)
سه شنبه سمینار (دکتری) بیمارستان توانبخشی رفیده
چهارشنبه بیمارستان توانبخشی رفیده

شماره تماس: 22180006

هماهنگی دانشجویان از طریق m.javanbakht@yahoo.com

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences