برنامه ی حضور سرکار خانم دکتر مهنا جوانبخت در نیمسال اول 1400- 1401 به شرح زیر است:


8-10 10-12 13-16
شنبه حضور در گروه
حضور در گروه

جلسه گروه - ژورنال کلاب

یکشنبه علوم اعصاب 3 دکتری علوم اعصاب 3 دکتری سمینار ارشد
دوشنبه مرکز اسما مرکز اسما مرکز اسما
سه شنبه زبان و شناخت دکتری
بیمارستان توانبخشی رفیده
چهارشنبه حضور در گروه

شماره تماس: 22180006

هماهنگی دانشجویان از طریق m.javanbakht@yahoo.com

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences