برنامه ی حضور سرکار خانم دکتر پریسا جلیل زاده افشاری در نیمسال اول سال 98-99 به شرح زیر است:

  8-10 10-12 13-16
شنبه ژورنال کلاب (دکتری) بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده
یکشنبه مرکز اسما مرکز اسما مرکز اسما
دوشنبه

شنوایی شناسی و روش های ارزیابی آن

(کارشناسی گفتاردرمانی)

مرکز اسما مرکز اسما
سه شنبه          مرکز توانبخشی اسماء (کارورزی الکتروفیزیولوژی)
چهارشنبه        مرکز اسما  مرکز اسما ژورنال کلاب ارشد

جهت هماهنگی دانشجویان: jalilzadeh.a.p@gmail.com

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences