چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلي > دانش آموختگان > دانش آموختگان دکتری 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1371 | کل بازدید : 100908 
شيوه نامه تصويري ثبت پايان نامه، پايان نامه طرح و دستورالعمل ارجاع در بخش مستندات صفحه نخست سامانه پژوهان قرار گرفت. ***** شروع کلاس های نیمسال اول سال 1401-1402 از 19 شهریور ماه **** 

بنام خدا

فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی شنوایی شناسی دانشگاه علوم  توانبخشی و سلامت اجتماعی از ابتدا تا نیمسال دوم 1399-1400

(ویرایش شده در تیرماه 1400) 


 

 1. دکتر سعیده مهرکیان (رئیس بخش شنوایی شناسی بیمارستان توانبخشی رفیده- هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)
 2. دکتر سعید ملایری (فعال در بخش خصوصی و دانشجوی پسادکتری در کانادا)
 3. دکتر حسین طالبی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 4. دکتر احمدرضا ناظری (مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
 5. دکتر نیما رضازاده (فعال در بخش خصوص و شرکت تجهیزات پزشکی)
 6. دکتر افسانه دوستی (مدیر گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 7. دکتر ابراهیمی (کارشناس پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)
 8. دکتر مسلم شعبانی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)
 9. دکتر محبوبه شیخ زاده (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل)
 10. دکتر فرزانه ضمیری (هیات علمی گروه آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 11. دکتر مریم دلفی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز)
 12. دکتر طیبه احمدی (فعال در بخش خصوصی)
 13. دکتر مهنا جوانبخت (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)
 14. دکتر زهرا جدی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 15. دکتر مریم رمضانی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)
 16. دکتر ژاله صمدی (فعال در بخش خصوصی)
 17. دکتر عطا حیدری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 18. دکتر مهدیه حسنعلی فرد (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
 19. دکتر پریسا جلیل زاده افشاری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)
 20. دکتر عقیل آبسالان  (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)
 21. دکتر زهرا حسینی دستگردی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 22. دکتر اکرم فراهانی (فعال در بخش خصوصی)

 

آرشیو اخبار

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences