دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > فارغ التحصیلان > فارغ التحصیلان دکتری 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 440 | کل بازدید : 51828 
قابل توجه دانشجویان ورودی پاییز 1399، به تقویم آموزشی جدید توجه نمایید. 

فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ابتدا تا نیمسال اول 98-99 به شرح زیر است:

 1. دکتر سعیده مهرکیان (مدیر محترم گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 2. دکتر سعید ملایری
 3. دکتر حسین طالبی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 4. دکتر احمدرضا ناظری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
 5. دکتر نیما رضازاده
 6. دکتر افسانه دوستی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 7. دکتر ابراهمی
 8. دکتر مسلم شعبانی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 9. دکتر محبوبه شیخ زاده (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل)
 10. دکتر فرزانه ضمیری (هیات علمی گروه آموزشی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 11. دکتر مریم دلفی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز)
 12. دکتر طیبه احمدی
 13. دکتر مهنا جوانبخت (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 14. دکتر زهرا جدی (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 15. دکتر مریم رمضانی
 16. دکتر ژاله صمدی
 17. دکتر عطا حیدری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 18. دکتر مهدیه حسنعلیفرد (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
 19. دکتر پریسا جلیل زاده افشاری (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
 20. دکتر عقیل آبسالان  (هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه زاهدان)
 21. دکتر زهرا حسینی دستگردی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences