نام و نام خانوادگی:  مهنّا  جوان بخت

رتبه علمی: استادیار                                                                                                                                                                                                                                                     

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای شنوایی شناسی

گروه آموزشی: شنوایی شناسی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تلفن محل کار: 22180066

پست الکترونیک : m.javanbakht@yahoo.com

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

 

 تحصیلات دانشگاهی

- مقطع کارشناسی: دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.1386

- مقطع کارشناسی ارشد: دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران/ تهران. 1389

- مقطع دکتری تخصصی شنوایی و تعادل ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1398

- پذیرفته شده آزمون دکتری تخصصی  بورس خارج از کشور سال 1390 (رشته شنوایی شناسی)

 

زمینه های تخصصی

ارزیابی و مدیریت وزوزگوش و بیش شنوایی

نوروساینس شنوایی و تعادل

پردازش شنوایی مرکزی  و اختلال پردازش شنوایی

ارزیابی اختلالات شنوایی و تعادلی و توانبخشی های مرتبط

ارزیابی و تجویز وسایل کمک شنوایی

ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک دستگاه شنوایی

روانشناسی زبان

 

فعالیتهای آموزشی-پژوهشی و بالینی

1-     تدریس

 (از سال 1386 تا 1398 ، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شنوایی شناسی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و علوم بهزیستی و توانبخشی)

 

الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل   

روانشناسی زبان مقدماتی                     

روانشناسی زبان پیشرفته          

کارورزی  توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص        

روشهای نوین الکتروفیزیولوژی

کارورزی آزمونهای الکتروفیزیولوژی شنوایی 

سمینار     

کارورزی ارزیابی شنوایی اطفال

 کارورزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان

کارورزی غربالگری شنوایی

مبانی شنوایی

                      

راهنمایی و مشاوره پایان نامه (استاد راهنما/ استاد مشاور)

1-ساخت و هنجار یابی آزمون همخوان-واکه در حضور نویز ......         

سعیده کارگر            (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)-1394

2-تاثیر میزان ظرفیت حافظه فعال بر درک گفتار در حضور نویز در کاربران کاشت حلزون 

مریم اعتمادی          (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1394

3-ساخت و هنجاریابی آزمون سریع درک گفتار در حضور نویز..      

حمیده ارباب سرجو   (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)-1395

4-بررسی اثربخشی مانور Epley در مبتلایان به BPPV یا آزمون CTSIB ...

مریم سیاف         (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1396

5-بررسی های پردازش شنوایی در کودکان با سابقه COM ...   

مریم علمداری     (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1397

6-امتیازات CV in noise و QSIN در افراد دوزبانه   ....       

جمیله چوپانی     (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1397

7-بررسی تاثیر کاربرد مینی میکروفون بر امتیازات درک گفتار در نویز در کاشت حلزون ......

زینب بیات            (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی) 1398

8-تأثیرات توانبخشی دهلیزی بر حفظ تعادل و کیفیت سردرد در میگرن دهلیزی .......

بهاره صوفی نیا     (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1397 

9-تأثیرات خواب بر پاسخ شنیداری ساقه مغز برانگیخته با محرک گفتاری

احمد خوش خو          (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1398

10-تاثیر ظرفیت حافظه کاری بر امتیازات درک گفتار در نویز بزرگسالان دوزبانه

غزال شکوهی فر          (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1398

11-بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بیش شنوایی

پوریا حمیدی          (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1398

12-بررسی ظرقیت حافظه کاری در کودکان کم شنوا کاربر سمعک

مینا موسوی          (مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی)- 1398

 

2-    داوری پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی          نسرین قنبری      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1393

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی         میترا رضاپور         دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1393

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسس        اسماء خدیو        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی            1393 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی         زهرا جعفری        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی            1394

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی         فاطمه باقرزاده      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1394

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی        زهره انجیدنی        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی          1394

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی        نسیم قاسمی        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1395

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی        بهاره صوفی نیا      دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی           1397

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی         ثمین اشجعی       دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی           1398

 

3-   مقالات پژوهشی

-Development, Validity and Reliability of the Persian Version of the Consonant-Vowel in White Noise Test

Y Lotfi, S Kargar, M Javanbakht… - Journal of Rehabilitation …, 2016 - jrsr.sums.ac.ir

 

- Relationship between working memory capacity and speech perception in noise among children with cochlear implant

A Moossavi, M Etemadi, M Javanbakht… - Auditory and …, 2016 - avr.tums.ac.ir

 

- Modified clinical test of sensory interaction on balance test use for assessing effectiveness of Epley maneuver in benign paroxysmal positional vertigo patients …

Y Lotfi, M Javanbakht, M Sayaf… - Auditory and Vestibular …, 2017 - avr.tums.ac.ir

 

- Development and Psychometric Evaluation of Persian version of the Quick Speech in Noise Test in Persian Speaking 18-25 Years Old Normal Adults

H ArbabA Moossavi, M Javanbakht… - Journal of …, 2017 - jrsr.sums.ac.ir

 

-The effects of chronic otitis media with effusion on amblyaudia

S Alamdari, Y Lotfi, AK Yazdi, M Javanbakht… - Journal of …, 2018 - jrsr.sums.ac.ir

 

- Evaluation of speech perception in noise in Kurd-Persian bilinguals

Y Lotfi, J Chupani, M Javanbakht, E bakhshi….- - Auditory and Vestibular …, 2018 - avr.tums.ac.ir

 

- Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: Electrophysiological evidence of  upper brainstem facilitative role on sound lateralization in noise. Neurologivcal Sciences.2019. 10.1007/s10072-019-04102-z

- Vesstibular rehabilitation effects on headache in 9-12 years children with vestibular migraine .B Soofinia, M Shabani, M Javanbakht, E Bakhshi…..- Auditory and Vestibular…, 2018 avr.tums.ac.ir

-Effect of wireless remote microphone on speech discrimination in noise in children with cochlear implants. S Mehrkian, Z Bayat, M Javanbakht, H emmam jomeh, …ijporl,2019.

 

- Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: a review of stimulation and acquisition parameters. Auditory and Vestibular Research. 2019;28(275-86(

 

- Lotfi Y, Moossavi A, Javanbakht M, Zadeh SF. Speech-ABR in contralateral noise: A potential tool to evaluate rostral part of the auditory efferent system. Medical Hypotheses. 2019:109355

- بررسی مشخصات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه معلولیت وزوز-1390

- بررسي حد افتراق شدت به دنبال کاربرد تک گوشی سمعک-1391

- بررسی توانایی تکرار کلمات تک هجایی با ساختار CVCC در کودکان 3 تا 6 ساله فارسی زبان-1391

 

مقالات علمی-آموزشی:

-        مقدمه ای بر تاریخچه و انواع سمعک-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        اتوتوكسيسيتي،اثرات سمیت زایی داروها بر سیستم شنوایی و تعادل-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        مقدمه ای بر كاشت حلزون شنوایی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        وزوز گوش: مباني ،علل و شيوه های درمانی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        كم شنوايي ناشي از نويز-1387- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        پير گوشي:" كم شنوايي در افراد سالمند"-1386- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        شنوایی دو گوشی-1394- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-  سرگیجه های میگرنی در کودکان- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397

- کاشت حلزون شنوایی، یکطزفه-دوطرفه-بایمدال-ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397  

 

4-    فعالیت های  بالینی

کلینیک شنوایی شناسی مرکز توانبخشی اخوان

دانشكده  علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران ( بخش آموزشي  و  باليني)

مركز كاشت حلزون پاكاني (زير نظر هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران)

 فعاليت در بخش كاشت حلزون و سيستم هاي كمك شنيداري شركت تكانه (نمايندگي شركت Advance Bionics در ايران)  

واحد شنوايي شناسي درمانگاه خيريه ولي اله

واحد شنوايي شناسي پلي كلينيك شهرداري منطقه 6

کلینیک شنوایی شناسی ساج

کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده

 

5-    تالیف کتاب

علوم اعصاب شنوایی                                عبداللهی- جوانبخت- ناظری                                   انتشارات پگاه / 1393

ارزیابی و توانبخشی دستگاه دهلیزی               لطفی- عبداللهی- جوانبخت- دلفی-...       انتشارات دانشگاه بهزیستی/1395

 

6-    داوری مقالات

-مجله   Auditory & Vestibular Research             دانشگاه تهران                           

-مجله طب توانبخشی                                          دانشگاه شهید بهشتی                          

-مجله   Rehabilitation Journal Of Medicine      دانشگاه شیراز                           

Journal of American Academy of Audiology-     AAA-امریکا-                     

- فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی           دانشگاه مشهد                      

-داوری خلاصه مقالات کنگره های چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم ،هفدهم و هجدهم شنوایی شناسی ایران

 

7-    سخنرانی در سمینارها و کارگاه ها

سخنرانی در 25 مورد کارگاه، سمینار، کنگره ملی و بین المللی  (ثبت شده در سامانه آموزش مداوم پزشکی)

 در حوزه های شنوایی -  تعادل - وزوز  -  اختلالات پردازش شنوایی -  تجویز و تنظیم وسایل کمک شنیداری

-کنفرانس علمی                 (7مورد)                                                                                            

-کارگاه                          (12مورد)                                                                                            

-کنگره ملی و بین المللی ادیولوژی، نوروساینس، گوش و حلق و بینی     (8 مورد)                                          

-دبیر کمیته سمعک و مدراتور پنل مربوطه در کنگره هجدهم شنوایی شناسی                                            

                                                                                                                  

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences