بنام خدا

نام و نام خانوادگی: مهنا جوانبخت       

رتبه علمی: استادیار  

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شنوایی شناسی

گروه آموزشی: شنوایی شناسی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دپارتمان شنوایی شناسی

پست الکترونیک : mo.javanbakht@uswr.ac.ir


m.javanbakht@yahoo.com    

 

 تحصیلات دانشگاهی

- رتبه 1 مقطع کارشناسی: دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.1386

- رتبه 1 مقطع کارشناسی ارشد: دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران/ تهران. 1389

- رتبه 1 آزمون جامع و مقطع دکتری تخصصی شنوایی و تعادل ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1398

* پذیرفته شده آزمون دکتری تخصصی  بورس خارج از کشور سال 1390 (رشته شنوایی شناسی)

زمینه های تخصصی

ارزیابی و مدیریت وزوزگوش و بیش شنوایی /  ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک دستگاه شنوایی

ارزیابی و توانبخشی پردازش شنوایی مرکزی /  ارزیابی اختلالات شنوایی و تعادلی و توانبخشی های مرتبط

ارزیابی و تجویز-تنظیم سمعک و وسایل کمک شنوایی /  نوروساینس شنوایی و تعادل

 

فعالیتهای آموزشی-پژوهشی و بالینی

1-     تدریس

 (از سال 1386 تا 1400 ، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شنوایی شناسی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

حوزه های تدریسی:

الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل /  توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص /  روشهای نوین الکتروفیزیولوژی

کارورزی آزمونهای الکتروفیزیولوژی شنوایی  /  سمینار  در شنوایی شناسی  /  روان شناسی زبان  / ارزیابی شنوایی اطفال

ارزیابی شنوایی بزرگسالان /  غربالگری شنوایی

*مجموعاً، تدریس بیش از 60 واحد نظری- عملی و کارآموزی در مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی شنوایی شناسی.

                      

راهنمایی و مشاوره پایان نامه (استاد راهنما/ استاد مشاور)

-15 مورد پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

-3 مورد در مرحله تصویب پروپوزال

 

2-    مقالات پژوهشی

-Development, Validity and Reliability of the Persian Version of the Consonant-Vowel in White Noise Test

Y Lotfi, S Kargar, M Javanbakht… - Journal of Rehabilitation …, 2016 - jrsr.sums.ac.ir

 

- Relationship between working memory capacity and speech perception in noise among children with cochlear implant

A Moossavi, M Etemadi, M Javanbakht… - Auditory and …, 2016 - avr.tums.ac.ir

 

- Modified clinical test of sensory interaction on balance test use for assessing effectiveness of Epley maneuver in benign paroxysmal positional vertigo patients …

Y Lotfi, M Javanbakht, M Sayaf… - Auditory and Vestibular …, 2017 - avr.tums.ac.ir

 

- Development and Psychometric Evaluation of Persian version of the Quick Speech in Noise Test in Persian Speaking 18-25 Years Old Normal Adults

H ArbabA Moossavi, M Javanbakht… - Journal of …, 2017 - jrsr.sums.ac.ir

 

-The effects of chronic otitis media with effusion on amblyaudia

S Alamdari, Y Lotfi, AK Yazdi, M Javanbakht… - Journal of …, 2018 - jrsr.sums.ac.ir

 

- Evaluation of speech perception in noise in Kurd-Persian bilinguals

Y Lotfi, J Chupani, M Javanbakht, E bakhshi….- - Auditory and Vestibular …, 2018 - avr.tums.ac.ir

 

- Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: Electrophysiological evidence of  upper brainstem facilitative role on sound lateralization in noise. Neurologivcal Sciences.2019. 10.1007/s10072-019-04102-z

- Vesstibular rehabilitation effects on headache in 9-12 years children with vestibular migraine .B Soofinia, M Shabani, M Javanbakht, E Bakhshi…..- Auditory and Vestibular…, 2018 avr.tums.ac.ir

-Effect of wireless remote microphone on speech discrimination in noise in children with cochlear implants. S Mehrkian, Z Bayat, M Javanbakht, H emmam jomeh, …ijporl,2019.

 

- Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: a review of stimulation and acquisition parameters. Auditory and Vestibular Research. 2019;28(275-86(

 

-Yones Lotfi, Abdollah Moossavi, Mohanna Javanbakht, Nayiere Mansouri, Soghrat Faghih zadeh. Auditory Efferent System; A Review on Anatomical Structure and Functional Bases. Glob J Oto, 2019

 

- Lotfi Y, Moossavi A, Javanbakht M, Zadeh SF. Speech-ABR in contralateral noise: A potential tool to evaluate rostral part of the auditory efferent system. Medical Hypotheses. 2020:109355

 

-Javanbakht M, Bagheri Moosavi M, Vahedi M. The importance of working memory capacity for improving speech in noise comprehention in children with hearing aid. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Accepted on May21,2021.

 

-Chupani, Jamileh, Mohanna Javanbakht, and Yones Lotfi. "Central auditory processing in bilinguals." Auditory and Vestibular Research (2021).

 

 

- بررسي حد افتراق شدت به دنبال کاربرد تک گوشی سمعک-1391AVR,

- بررسی توانایی تکرار کلمات تک هجایی با ساختار CVCC در کودکان 3 تا 6 ساله فارسی زبان-1391AVR,

مقالات علمی-آموزشی:

-        مقدمه ای بر تاریخچه و انواع سمعک-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        اتوتوكسيسيتي،اثرات سمیت زایی داروها بر سیستم شنوایی و تعادل-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        مقدمه ای بر كاشت حلزون شنوایی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        وزوز گوش: مباني ،علل و شيوه های درمانی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        كم شنوايي ناشي از نويز-1387- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        پير گوشي:" كم شنوايي در افراد سالمند"-1386- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-        شنوایی دو گوشی-1394- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز

-  سرگیجه های میگرنی در کودکان- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397

- کاشت حلزون شنوایی، یکطزفه-دوطرفه-بایمدال-ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397 

 

3-    سابقه فعالیت های  بالینی در بخش خصوصی و دولتی

کلینیک شنوایی شناسی مرکز توانبخشی اخوان و مرکز توانبخشی اسماء

کلینیک شنوایی شناسی ساج / کلینیک شنوایی شناسی خیریه ولی اله

 مركز كاشت حلزون پاكاني (زير نظر هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران)

کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده

 

4-    تالیف کتاب

علوم اعصاب شنوایی                                عبداللهی- جوانبخت- ناظری                                   انتشارات پگاه / 1393

ارزیابی و توانبخشی دستگاه دهلیزی               لطفی- عبداللهی- جوانبخت- دلفی-...       انتشارات دانشگاه بهزیستی/1395

*مسئول کمیته تدوین شناسنامه خدمت "ارزیابی وزوز گوش"، در سال  1399

*مجری کمیته تدوین شناسنامه خدمت "ارزیابی ABR" و "ارزیابی  ECochG " در سال 1399

 

5-    داوری مقالات

Journal of American Academy of Audiology-       امریکا                  

- Medical Hypothesis Journal                                  انگلستان

-   Auditory & Vestibular Research Journal          دانشگاه تهران                           

- مجله طب توانبخشی                                                     دانشگاه شهید بهشتی                          

- Rehabilitation Journal Of Medicine                    دانشگاه شیراز                           

- فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی             دانشگاه مشهد 

 

-داوری خلاصه مقالات کنگره های چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم ،هفدهم و هجدهم شنوایی شناسی ایران

- داوری پروپوزال های آموزشی و ثبت اختراعات ……….. دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

 

 

6-    سخنرانی در سمینارها و کارگاه ها

سخنرانی در بیش از 30 مورد کارگاه، سمینار، کنگره ملی و بین المللی  (ثبت شده در سامانه آموزش مداوم پزشکی)

 در حوزه های شنوایی -  تعادل - وزوز  -  اختلالات پردازش شنوایی -  تجویز و تنظیم وسایل کمک شنیداری

-کنفرانس علمی                 (12مورد)                                                                                            

-کارگاه                          (12مورد)                                                                                            

-کنگره ملی و بین المللی ادیولوژی، نوروساینس، گوش و حلق و بینی     (8 مورد)                                          

-دبیر کمیته سمعک و مدراتور پنل مربوطه در کنگره هجدهم شنوایی شناسی                                            

- دبیر علمی وبینارهای حوزه وزوز، الکتروفیزیولوژی و سمعک

*عضو کمیته مرتبط با "بسته تحول آموزشی بین الملل" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

*عضو کمیته مرتبط با "بسته تحول آموزشی دانشگاه های نسل سوم" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

*مسئول بخش شنوایی شناسی مرکز توانبخشی اسماء از اسفند سال 1399

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences