مواردی که باید دانشجویان دکتری برای برگزاری جلسات دفاع آنلاین مورد توجه قرار دهند.

1-دانشجویان می توانند جهت دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان نامه به صورت آنلاین در مقطع دکتری از طریق لینک زیر در قسمت مهمان با اسم خود وارد شوند. /http://connect.uswr.ac.ir/thesis

2-دانشجویان می توانند نیم ساعت قبل از شروع جلسه با هماهنگی قبلی با کارشناس تحصیلات تکمیلی وارد جلسه آنلاین شوند و فایل ها و سایر موارد در ادوبی کانکت را چک نمایند.

3-در صورتی که دانشجویی تا کنون از ادوبی کانکت استفاده ننموده است می تواند از طریق سایت /http://it.uswr.ac.ir  در قسمت Training Virtual فیلم های آموزشی را ملاحظه و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب و راه اندازی نمایند.

4-با توجه به ارسال دعوتنامه ها و فرم های ارزشیابی و نیز گواهی داوری داوران خارج از دانشگاه از طریق ایمیل ،دانشجویان محترم بعد از تایید نهایی وقت دفاع ،می بایست آدرس ایمیل همه اساتید (راهنما،مشاور ،مدیر گروه و داورها) و نیر تلفن همراه آنها را در یک لیست برای کارشناس تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

5-دانشجو موظف است فرم اصلاحات و نیز فرم نکات اخلاقی 31 گانه که مربوط به یکی از داوران داخلی است و توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی مشخص و به ایشان اعلام می شود، را برای کلیه داوران ارسال و جهت دریافت و انجام اصلاحات از داوران محترم پیگیری های لازم را انجام دهد.

6 -دانشجویانی که می خواهند از پایان نامه خود دفاع نمایند موظف هستند فرم های حق الزحمه داوری (برای داوران خارج از دانشگاه) و فرم های قرار داد حق التدریس(در 2 نسخه) که جهت اساتید راهنما و یا مشاور خارج از دانشگاه است و توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی برای دانشجو ارسال می شود را تا قبل از دفاع برای اساتید مربوطه ارسال و با توجه به اینکه فرم های مالی باید دارای امضاء اصل باشد،باید به صورت حضوری نزد اساتید رفته وفرم ها را به همراه آخرین حکم گارگزینی از آنان دریافت و به کارشناس مربوطه ارائه نمایند.

توجه : روز مراجعه جهت ارائه مدارک را با کارشناس مربوطه از طریق پست های الکترونیکی زیر هماهنگ نمایند

phd-candidate@uswr.ac.ir

phdcandidate.uswr@gmail.com

7 -سایر موارد بعد از دفاع از پایان نامه و یا پروپوزال همانند سابق طی چک لیست ارائه شده به دانشجویان انجام می پذیرد

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences