مدارک مورد نیاز جهت ثبت پروپوزال در دفتر تحصیلات تکمیلی


  • ارائه برگه های اصلاحات پروپوزال که در روز جلسه دفاع توسط اساتید داور جهت انجام اصلاحات در اختیار دانشجو قرار گرفته است  (با  تایید داور ،استاد /اساتید راهنما و مدیر گروه) ارائه 4 برگه اصلاحات الزامی می باشد.

 

  •  ارسال نامه تایید پروپوزال اصلاح شده و پیوست فایل WordوPdf پروپوزال نهایی از گروه به دفتر تحصیلات تکمیلی از طریق اتوماسیون

 

  • ارائه 2 صفحه اول پروپوزال اصلاح شده با تایید اساتید راهنما و مشاور

 

  • ارائه CD حاوی فایل WordوPdf پروپوزال اصلاح شده نهایی(بعد از انجام موارد اصلاحی در کمیته اخلاق)

 

  • ثبت پروپوزال اصلاح شده در سامانه پژوهان و ارائه پرینت کد رهگیری ثبت در سامانه

 

  • ثبت پروپوزال در ایرانداک و ارائه پرینت تاییدیه آن

 

  • ارائه پرینت دریافت کد زاز سامانه ملی کد اخلاق 

 


مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد اخلاق:


  • ارائه کپی نامه ارسالی از گروه به دفتر تحصیلات تکمیلی مبنی بر تایید تاریخ برگزاری دفاع از پروپوزال در درفتر تحصیلات تکمیلی و انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع از پروپوزال(کپی نامه توسط گروه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد)

 

  •  ارائه CD حاوی فایل WordوPdf پروپوزال اصلاح شده

 

  • ضمیمه فرم رضایت نامه آگاهانه به آخر پروپوزال (از سایت معاونت پژوهشی)

 

نکته مهم :حداکثر زمان جهت انجام اصلاحات پروپوزال و تحویل پروپوزال اصلاح شده به کمیته اخلاق جهت دریافت کد اخلاق یک ماه می باشد. 

 

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences