مدارک لازم جهت تحویل پروپوزال دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی

 

 • صورتجلسه تحویل عنوان در گروه آموزشی

 

 • ارسال نامه اجازه دفاع از پروپوزال به همراه اسامی داوران داخلی ( داخل دانشگاه و خارج از گروه) و داوران خارجی پیشنهادی از طرف استاد یا اساتید راهنما و مدیر گروه و فایل word-PDF از طریق اتوماسیون

 

 • ارسال CD فایل word و PDF به همراه پرینت صفحه اول و دوم پروپوزال با اخذ اصل امضاهای اساتید محترم راهنما و مشاور به صورت کاغذی به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه گردد.

 

 • ارائه آخرین حکم کارگزینی استاد راهنما و یا مشاور خارج از دانشگاه (الزامی است)

 

 • ارائه فرم مجوز دفاع از پروپوزال 

 

 • دریافت اسامی داوران تعیین شده از دفتر تحصیلات تکمیلی جهت هماهنگی حضور در جلسه دفاع

 

 • تهیه 4 نسخه پروپوزال (در صورتی که داوران پرینت کاغذی بخواهند) با نام دانشجو و مشخصات اسایتد راهنما و مشاور به صورت "پشت و رو"

 

 • دریافت فرم تعیین زمان دفاع از سایت گروه (قسمت فرم ها) یا دانشگاه (قسمت تحصیلات تکمیلی)، ارائه فرم تکمیل شده به واحد تحصیلات تکمیلی

 

 • تعیین زمان دفاع تا حداقل 20 روز پس از تکمیل مدارک 

 

 • دریافت فرم رزرو سالن جهت دفاع از سایت گروه (قسمت فرم ها) یا سایت دانشگاه (قسمت روابط عمومی) و هماهنگی جهت رزرو سالن با مسئول روابط عمومی

 

 • اعلام زمان نهایی دفاع به واحد تحصیلات تکمیلی

 

 • دریافت دعوتنامه و فرمهای مربوطه جهت ارسال آن ها به همراه پروپوزال برای داوران

 

 • ارائه رسید "تایید دریافت پروپوزال و اعلام حضور در تاریخ مشخص شده" از اساتید داور و راهنما و مشاور به دفتر تحصیلات تکمیلی


صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences