مدارک لازم جهت هماهنگی وقت دفاع از پایان نامه دکتری


 • ارائه پذیرش یک مقاله انگلیسی زبان در مجلات علمی-پژوهشی تا ورودی 89، از ورودی های سال تحصیلی 90 به بعد در زمان دفاع نهایی گواهی چاپ یا accept یک مقاله pubmed یا ISI و ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 به بعد چاپ یا accept دو مقاله pubmed/ISI و بنابر شرایط یکی از این مقاله ها می تواند مرور سیستماتیک باشد (رائه مقاله مروری الزامی نیست). 

 

 • تایید مقالات توسط  استاد راهنما و تایید مدیر گروه (درج اینکه مقاله Affiliation دانشگاه را دارا می باشد، مقاله منتج از پایان نامه است و اینکه با این مقاله یا مقالات اجازه دفاع دارد).

 

 • تایید مقالات توسط اساتید راهنما، مدیر گروه و کارشناس محترم پژوهش مبنی بر اینکه مقالات دارای Affiliation دانشگاه می باشد.

 

 • هماهنگی با اساتید داور و اساتید راهنما و مشاور جهت حضور در جلسه پیش دفاع توسط دانشجو و گروهه مربوطه

 

 • ارسال پایان نامه به همراه فرم اصلاحات پایان نامه برای اساتید داور جهت اظهار نظر و بررسی در روز جلسه پیش دفاع

 

 • ارائه برگه های اصلاحات پایان نامه با تکمیل امضاها که در روز پیش دفاع توسط اساتید داور تکمیل شده و جهت انجام اصلاحات در اختیار دانشجو قرار گرفته است. (ارائه 4 برگه اصلاحات جهت گرفتن وقت دفاع نهایی ضروری است)

 

 • ارسال صورتجلسه پیس دفاع (حضور سه داور از چهار داور در جلسه پیش دفاع الزامیست) از طریق اتوماسیون و ارائه اصل صورتجلسه پیش دفاع توسط دانشجو

 

 • ارسال مجوز دفاع از طریق اتوماسیون اداری

 

 • ارائه صفحه اول پایان نامه

 

 • تکمیل نمرات واحدهای درسی و دریافت فرم مجوز دفاع از واحد امتحانات و تایید آن توسط واحد امور اموزشی، مدیر اموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 • تهیه چهار نسخه از پایان نامه (کامل) و مقاله ( صفحه اول مقاله باید عبارت برگرفته از پایان نامه دانشجویی قید شده باشد) جهت ارسال به هیئت داوران

 

 • دریافت فرم اصلاحات پایان نامه از واحد تحصیلات تکمیلی

 

 • الصاق فرم اصلاحات به روی پایان نامه و ارائه پایان نامه ها به اساتید داور

 

 • تعیین زمان دفاع حداقل تا 20 روز پس از تکمیل مدارک

 

 • دریافت فرم تعیین زمان دفاع از سایت گروه (قسمت آیین نامه ها و فرم ها) و یا از سایت دانشگاه (قسمت تحصیلات تکمیلی) ، ارائه فرم تکمیل شده به واحد تحصیلات تکمیلی 

 

 • ارائه فرم تایید دریافت پایان نامه ، دعوتنامه و برگه اصلاحات و تایید شرکت داوران در جاسه دفاع نهایی

 

 • دریافت فرم رزرو سالن جهت دفاع از سایت گروه (قسمت فرم ها) و یا سایت دانشگاه (قسمت روابط عمومی) و هماهنگی جهت رزرو سالن با مسئول روابط عمومی

 

 • اطلاع رسانی زمان جلسه دفاع با اساتید راهنما و مشاور

 

 • دریافت دعوتنامه رسمی و ارائه آن به اساتید محترم راهنما و مشاور خارج از دانشگاه

 

 • دریافت قرارداد حق التدریس جهت اساتید مشاور و راهنما که خارج از دانشگاه حضور دارند

 

 • ارائه فرم 3 برگی تکمیل شده قرارداد حق التدریس توسط اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه به همراه اخرین حکم کارگزینی (حکم باید برای همان سالی باشد که دانشجو دفاع کرده است) آن ها در صورت شاغل بودن و در غیر اینصورت ارائه دانشنامه اساتید

 

 • ارائه فرم تکمیل شده حضور در جلسات دفاع توسط دانشجو (دریافت فرم از سایت گروه یا دانشگاه)

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences