پریسا جلیل زاده افشاری           

 

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

استادیار گروه آموزشی شنوایی ­شناسی

 دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی

 

jalilzadeh.a.p@gmail.com

ORCID ID:  0000-0002-7644-2492

 

 

   دانلود فایل : parisa jalilzadeh afshari cv 18 nov 2023.pdf           حجم فایل 187 KB
   دانلود فایل : رزومه پریسا جلیل زاده افشاری.pdf           حجم فایل 830 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences