بنام خدا

به استحضار مي رساند در خصوص اجرايي شدن پيام ترجمان دانش در پروپوزال ها و پايان نامه هاي دكتري، كارشناسي ارشد، دستياري و MPH، خواهشمند است از تاريخ 1400/03/01 بر اساس فرم پيوست اقدامات ذيل صورت گيرد:

در پروپوزال ها :

قسمت استفاده كنندگان از نتايج مطالعه بعد از اهداف كاربردي قرار گيرد و در آن گروههاي هدف و ذينفعان مطالعه مشخص شوند.

در پايان نامه ها :

پيام ترجمان دانش بعد از چكيده قرار گيرد و در دو قسمت مجزا شامل پيام ترجمان دانش براي عموم مردم (حداكثر 150 كلمه) و پيام ترجمان دانش براي سياستگذاران و مديران اجرايي (حداكثر 300 كلمه) تكميل شود.

 فرمت جدید پروپوزال و پایان نامه پیوست می باشد.

 

   دانلود فایل : form payame tarjomane danesh.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود فایل : shive negaresh -karshenasi arshad.docx           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : shive-nameh-1400.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود فایل : proposal -karshenasi arshad.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : pishtarhpayannane-edite.pdf           حجم فایل 1025 KB

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences