لینک کلاس اساتید گروه شنوایی شناسی

با توجه به برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین، لینک کلاس های اساتید ارائه شده است.

بنام خدا 

لینک کلاس اساتید گروه و اساتید مدعو گروه شنوایی شناسی به شرح زیر است:

 

لینک کلاس اساتید 

اساتید گروه شنوایی شناسی

ردیف

http://connect.uswr.ac.ir/dr-lotfi

دکتر یونس لطفی

1

http://connect.uswr.ac.ir/dr-mehrkian

دکتر سعیده مهرکیان

2

http://connect.uswr.ac.ir/dr-mousavi

دکتر عبدالله موسوی

3

http://connect.uswr.ac.ir/dr-shaabani

 

دکتر مسلم شعبانی

4

http://connect.uswr.ac.ir/dr-javanbakht

 

دکتر مهنا جوانبخت

5

https://connect.uswr.ac.ir/dr-jalilzadeh/

دکتر پریسا جلیل زاده

6

https://connect.uswr.ac.ir/dr-bakhshi/

دکتر بخشی

7

https://connect.uswr.ac.ir/dr-vahedi/

دکتر واحدی

8

1399/06/29  -  ١٢:٥٦ / شماره خبر : ١٧٣٢٧ / تعداد نمایش : 105


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences