تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-400 (به جز دانشجویان جدیدالورود)

تقويم آموزشي دانشگاه نیمسال دوم سال تحصیلي 1399-1400 اعلام ميگردد.

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي


بدينوسيله تقويم آموزشي دانشگاه نیمسال دوم سال تحصیلي 99-400 (به جز دانشجویان جدیدالورود) اعلام ميگردد.


قابل ذكراست كه تاريخ هاي ذكرشده غيرقابل تغيير است و دانشجويان ملزم به رعايت آن مي باشند.


تاريخ انتخاب واحد: 29 و 30 دی ماه و 1 بهمن ماه 1399


 شروع کلاس ها: 4 بهمن ماه 1399


حذف و اضافه براي 2 درس: 18 و 19 بهمن ماه 1399


حذف اضطراري : 6 و 7 اردیبهشت ماه 1400


پايان ترم: 12 خردادماه 1400


شروع امتحانات: 17 خرداد ماه 1400 لغایت 2 تیرماه 1400


انتخاب واحد با تأخیر: 4 بهمن ماه 1399

1399/10/14  -  ١٩:٢٦ / شماره خبر : ١٨١٩٢ / تعداد نمایش : 22


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences