برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

بنام خدا

برنامه درسی کارشناسی ارشد و دکتری شنوایی شناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 ارائه شده است.

جهت دریافت به لینک مراجعه نمایید.

1399/11/09  -  ١١:٢٨ / شماره خبر : ١٨٣١٥ / تعداد نمایش : 44


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences