مهم: ضرورت مستندسازی مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی

ثبت تمام مراحل تصویب شدن پروپوزال های پژوهشی در نرم افزار مدیریت پژوهشی دانشگاه ضروری است.

بنام خدا

 

 ثبت و مستندسازی تمامی مراحل پروپوزال هاررسی، داوری، دریافت کداخلاق و ... ) 

شامل انواع طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در نرم افزار مدیریت پژوهشی دانشگاه ضروری است.

 

انجام این مراحل خارج از نرم افزار مدیریت پژوهشی، مورد قبول نمی باشد.

1400/01/22  -  ١٣:٣١ / شماره خبر : ١٨٨٧٧ / تعداد نمایش : 7


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences