خبر فوری و مهم " ضرورت تکمیل فرم ترجمان دانش برای پایان نامه ها و نظارت رابطین دانش بر آن"

لزوم بارگزاري و تاييد نهايي ترجمان دانش طرح توسط مجريان و اساتيد راهنما در طرح هاي پژوهشي و پايان نامه ها از سال 1400

بنام خدا


قابل توجه دانشجویان و اساتید

تکمیل فرم ترجمان دانش برای تمامی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها از سال 1400 الزامیست.

لذا با توجه به لزوم بارگزاري و تاييد نهايي ترجمان دانش طرح توسط مجريان و اساتيد راهنما در طرح هاي پژوهشي و پايان نامه ها از سال 1400:

خواهشمند است ناظرين طرح ها و رابطين دانش در گروه هاي آموزشي و مراكز تحقيقاتي،  نسبت به ثبت و بارگزاري پيام دانش براي سياستگذاران و عموم مردم توسط مجريان و اساتيد راهنما به ترتيب در طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، تاكيد و نظارت كامل داشته باشند.


1400/01/24  -  ١٠:٣١ / شماره خبر : ١٨٩٠٠ / تعداد نمایش : 14


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences