همايش همه گيري كوويد 19 و گروه هاي آسيب پذير

برگزاری همایش همه گيري كوويد 19 و گروه هاي آسيب پذير توسط بسیج جامعه پزشکی

بنام خدا


        به اطلاع مي رساند، بسيج جامعه پزشكي در نظر دارد همايشي با محوريت همه گيري كوويد 19 و گروه هاي آسيب پذير در تيرماه سال جاري برگزار نمايد.

تاریخ برگزاری : 5 تیرماه 1400
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 اردیبهشت 1400
ارسال مقالات کامل: 26 خرداد 1400
نتایج داوری مقالات: 31 خرداد 1400

محورهای همایش:
کرونا و سالمندان
کرونا و کودکان
کرونا و افراد دارای معلولیت و ناتوانی جسمی و روانی
کرونا و زنان
کرونا و زندانیان

بخش ویژه:
گزارش موارد خاص از همه گیری کووید 19

راهنمای تنظیم چکیده و مقاله

از نویسندگان محترم درخواست می­شود در نگارش مقاله و چکیده، موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

 

 راهنمای تنظیم چکیده:

عنوان مقاله

چکیده مقاله (شامل مقدمه، روش، یافته ها و بحث) باید حداکثر 300 کلمه باشد و در ابتدای مقاله آورده شود.

نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)

درجه تحصیلی، رشته تحصیلی و رتبه علمی نویسنده (نویسندگان)

وابستگی نویسنده (نویسندگان) شامل نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و یا نویسندگان و تلفن همراه، تلفن ثابت و پست الکترونیکی نویسنده اول و مسئول

نویسنده مسئول (Corresponding Author)  با علامت * متمایز شود.

مقدمه: شامل بیان مساله، هدف تحقیق و ضرورت انجام پژوهش باشد.

 روش: روش­شناسی تحقیق

 یافته­ها: ارائه یافته ­ها و نتایج تحقیق

بحث: تبیین و تفسیر یافته های مطالعه  بر اساس نظریه ها و مقایسه با تحقیقات مشابه و ارائه توصیه های سیاستی و راهکارهای عینی و پیشنهادات پژوهشی به منظور توجه به گروه های آسیب پذیر در شرایط بحرانی و همه گیری ها .

کلیدواژه­ها: ارائه سه تا پنج کلید واژه

 

راهنمای تنظیم متن کامل مقاله

چنانچه چکیده ارسالی مورد تایید داوران قرار گرفت و در سایت اعلام گردید، متن کامل مقاله باید با چارچوب زیر تدوین گردد:  

مقاله باید در محیط نرم افزاری WORD  با فونت B Mitra  سایز 13 از طریق سایت بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به  آدرس https://bjp.uswr.ac.ir بارگذاری گردد.

لازم است مقالات با نثری شیوا و با رعایت نکات ادبی نوشته شود و از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود. اصطلاح کامل اختصارات در اولین بار استفاده در متن، باید به صورت زیرنویس آورده شود.

لازم است  برای تمامی اسامی غیرفارسی و اصطلاحات تخصصی زیرنویس انگلیسی داده شود.

تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود می باشد.

جداول، اشکال و نمودارها، دارای شماره، عنوان کامل و توضیحات در قسمت بالا بوده و استنباط معنی یک جدول، شکل یا نمودار بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد. جداول، اشکال و نمودارها باید یافته‌ها را به اختصار بیان کنند و در متن حتما به آن­ها ارجاع داده شده باشد.

توضیح آزمون‌های استفاده شده به صورت خلاصه و در عین حال جامع و به گونه‌ای انجام شود که توسط خواننده قابل درک باشد

عنوان مقاله باید به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

در مقدمه موضوع مورد بررسی تعریف و ضرورت تحقیق به روشنی بیان گردد.

روش پژوهش، تعریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها تحت عنوان روش‌شناسی تحقیق توضیح داده شود.

بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله بصورت جداگانه مطرح شود.

فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی ذکر شود.

 

شیوه ارجاع و استناد

الف) ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات)ذکر شود. اگر منبع خارجی باشد، اسامی لاتین به پانویس انتقال داده شود و معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، 1392: 152)؛ (گیدنز، 1995، 126). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز،12:1965) بیش از دو مؤلف (توسلی و دیگران،61:1378).

 ب) ارجاع در پایان مقاله

 1-   کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

-     زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1392) ، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار

-     گیدنز، آنتونی (1382)، جامعه­ شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

   2-  مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.

-     دانش، پروانه و علی پور، پروین (1392)، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره2: 203-224.

3-     مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموع مقالات، محل انتشار، ناشر: شماره صفحات.

-     افتخاری٬ اصغر (1380) ٬ «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی (2) ، تهران، انتشارات اندیشه معاصر: 220-243.

 

    رساله تحصیلی: نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه.

 - ایمانی جاجرمی، حسین (1384) ، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 4-   منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.

 

- رحیمی، محمد (1390)، سنجش اعتماد اجتماعی،

 

بخش ویژه:

 

·       این بخش با نثری شیوا و با رعایت نکات ادبی در خصوص گزارش موارد خاص در همه گیری کووید 19 و گروه های آسیب پذیر با توجه به راهنمای بالا تنظیم شود و شامل موراد زیر باشد: 

 

  • مقدمه شامل (بیان مساله ، هدف و ضرورت انجام پژوهش)
  • یافته ها
  • بحث 
  • نتیجه گیری
  • و ارائه راهکار و پیشنهادات سیاستی و پژوهشی

 

 

مقالات برتر در شماره ای  ویژه کرونا در فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا منتشر خواهد شد.  

 1400/02/11  -  ١٩:٣٦ / شماره خبر : ١٩٠٥٨ / تعداد نمایش : 10


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences