فرايند ترجمان دانش

در راستاي شفاف سازي فرايند ترجمان دانش، نكاتی جهت اطلاع و بهره برداري اساتيد و دانشجويان گرامي ارائه شده است.


بنام خدا

در راستاي شفاف سازي فرايند ترجمان دانش، نكات زير را جهت اطلاع و بهره برداري اساتيد و دانشجويان گرامي به استحضار مي رساند:

1- پس از اتمام طرح پژوهشي، بخش ترجمان دانش توسط مجري تكميل شده و بعد از تاييد نهايي ناظر به واحد تحقيقات و فناوري ارسال مي شود. در مورد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، بخش ترجمان دانش توسط دانشجو تكميل و توسط استاد راهنما تاييد شده، سپس به واحد تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

2-  2- پيام ترجمان دانش در معاونت تحقيقات و فناوري در اختيار كارشناس ترجمان دانش قرار مي گيرد. كارشناس ترجمان دانش دانشگاه، اين پيام  را براي پايگاه نتايج پژوهشهاي سلامت كشور وزارت بهداشت ارسال مي‌كند. فرايند بررسي كمي و كيفي پيام ترجمان دانش توسط كارشناسان اين پايگاه انجام مي شود.

3-      3- كارشناسان پايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت پيام را بررسي كرده آنرا يا تاييد يا جهت ويرايش بازگشت مي‌دهد. مدت زمان اين مرحله بين 3 روز تا يك هفته متغير است. پس از تاييد وزارتخانه در اسرع وقت طرح توسط كارشناس ترجمان دانش دانشگاه تاييد و به مرحله بعد ارسال مي‌شود.

 


 

1400/06/11  -  ١١:٠٨ / شماره خبر : ٢٠١٨٠ / تعداد نمایش : 20


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences