کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

کارگــاه مجـازي "اخــلاق در مطالعــات كارآزمايي باليني" در تاریخ 28 شهریور 1400 از ساعت 12/30 لغایت 15 برگزار می شود.

1400/06/15  -  ٠٩:٠٦ / شماره خبر : ٢٠٢٣٠ / تعداد نمایش : 12


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences