پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید در دانشگاه ها

نسخه سوم پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید 19 در دانشگاه ها در لینک ، ارائه شده است.

 

 

نسخه سوم پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید 19

1400/07/06  -  ١٠:٥١ / شماره خبر : ٢٠٤٦٩ / تعداد نمایش : 12


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences