راهنماي ثبت پايان نامه در سامانه پژوهان

اطلاع رساني در مورد راهنماي ثبت پايان نامه در سامانه پژوهان

بنام خدا


به منظور مديريت ثبت و ارجاع پايان نامه های گروههای آموزشی و مراكز تحقيقات در سامانه پژوهان،  بدينوسيله به استحضار مي رساند شيوه نامه تصويري ثبت پايان نامه، پايان نامه طرح و دستورالعمل ارجاع در بخش مستندات صفحه نخست سامانه پژوهان قرار گرفت.

     لازم به ذكر است لينك شيوه نامه در بخش مستندات( راهنماي سامانه) به آدرس زير قابل دسترسي مي باشد و همچنين متن خبر پيوست مي باشد.

1401/05/08  -  ١١:٣٢ / شماره خبر : ٢٣٣٢٥ / تعداد نمایش : 204


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences