مهلت ارسال پروپوزال و دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد

تمدید مهلت ارسال پروپوزال و دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد تا تاريخ 1401/11/30

پیرو جلسه شورای تحصیلات تکمیلی به استحضار می رساند با توجه به پایان نیمسال جاری در تاریخ 17/10/1401 و تراکم پایان نامه ها و پروپوزال های ارسالی ، به اطلاع می رساند مدارک پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول 1400 و قبل از آن جهت تصویب پروپوزال و مدارک پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول 99 و قبل از آن جهت دفاع از پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی تا تاریخ 30/10/1401 تمدید گردید.

شایان ذکر است زمان دفاع از پایان نامه بدون در نظر گرفتن سنوات اضافه (نیمسال دوم 1401-1402 )حداکثر تا تاریخ 30/11/1401 خواهد بود و بدیهی است از تاریخ 1/12/1401 شامل سنوات اضافی می گردد.

1401/11/08  -  ١٤:١١ / شماره خبر : ٢٥٢٦٨ / تعداد نمایش : 155


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences