لزوم درج كد اخلاق در صفحه اول پايان نامه

از اين پس در صفحه اول پايان نامه بعد از درج" شماره ثبت" ،"كد اخلاق" نيز درج گردد.

بنام خدا

در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 17 / 11 / 1401 بعد از بررسي امكان ثبت "كد اخلاق" در صفحه اول پايان نامه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي درهنگام فارغ التحصيلي آنها مقرر شد، از اين پس در صفحه اول پايان نامه بعد از درج" شماره ثبت" ،"كد اخلاق" نيز درج گردد.

1401/12/09  -  ١٠:٠٣ / شماره خبر : ٢٥٦٥٦ / تعداد نمایش : 141


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences