درخواست اعلام تغيير عنوان پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي پژوهشي بعد از دريافت شناسه اخلاق به كميته اخلاق دانشگاه

هرگونه تغيير در هر مرحله از فرايند پايان نامه، تغييرات از طريق درخواست دانشجو به گروه آموزشي مربوطه و بعد از مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي به اطلاع كميته اخلاق رسانده شود تا در دو سامانه پژوهان و سامانه ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي نيز ثبت شده و دانشجويان گرامي در دريافت گواهي شناسه اخلاق از سامانه ملي و سابميت مقالات منتج دچار مشكل نگردند.

با سلام

     احتراماٌ؛ با عنايت به دستورالعمل نحوه تشكيل، روش كار و شرح وظايف كارگروه / كميته هاي اخلاق در پژوهش، پژوهشگر اصلي بايد هر گونه تغيير در طرح‌نامۀ مصوب (مانند تغيير در عنوان پژوهش، اسامي پژوهشگر اصلي و همكاران، روش اجرا، تغيير يا اضافه شدن محدوده جغرافيايي به پژوهش و ساير اجزاي پژوهش) را بعد از دريافت شناسه اخلاق به اطلاع كارگروه/كميته اخلاق در پژوهش مربوطه برساند و تائيديه دريافت نمايد. در صورت ايجاد تغيير در عنوان طرح‌ پژوهشي/پايان‌نامه، لازم است كه عنوان در سامانه ملي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست‌پزشكي نيز اصلاح شود. در اين موارد نيازي به صدور شناسه اخلاق مجدد نيست. درج تغييرات مذكور در سامانه مديريت پژوهش موسسه(سامانه پژوهان) نيز الزامي است.

    با توجه به عدم توجه به اين موضوع و ايجاد برخي مشكلات در روند اجراي پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي، خواهشمند است بعد از دريافت شناسه اخلاق در صورت هرگونه تغيير در هر مرحله از فرايند پايان نامه، تغييرات از طريق درخواست دانشجو به گروه آموزشي مربوطه و بعد از مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي به اطلاع كميته اخلاق رسانده شود تا در دو سامانه پژوهان و سامانه ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي نيز ثبت شده و دانشجويان گرامي در دريافت گواهي شناسه اخلاق از سامانه ملي و سابميت مقالات منتج دچار مشكل نگردند.

    بديهي است در صورت عدم اطلاع كميته اخلاق از تغييرات مذكور بعد از دفاع دانشجويان و يا ارائه گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي، به درخواست هاي واصله ترتيب اثر داده نخواهد شد و مسئوليت اصلي به عهده محقق خواهد بود.

1402/02/05  -  ٠٩:٤٦ / شماره خبر : ٢٥٩٨٤ / تعداد نمایش : 313


خروج
صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences