برنامه درسی
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403
 ١٤٠٢/١١/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام سامانه پژوهان (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد)
لزوم شرکت در کارگاه آموزشي سامانه پژوهان قبل از دفاع و همراه داشتن گواهی آن با مدارک مربوط به دفاع
 ١٤٠٢/١٠/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ملاحظات اخلاقي در مطالعات پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي
راهنماي ملاحظات اخلاقي در مطالعات پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويي
 ١٤٠٢/١٠/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمديد مهلت تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
تمديد مهلت تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
 ١٤٠٢/١٠/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویم آموزشی
تقويم آموزشي در نيمسال اول سال تحصيلي 403-402
 ١٤٠٢/١٠/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences