فراخوان دستیار پژوهش

برنامه جذب دستيار پژوهش توسط معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

بنام خدا

 برنامه جذب دستيار پژوهش توسط معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت

(موضوع پذيرش دانش آموختگان برتر جهت گذراندن دوره سربازي ويا طرح نيروي انساني در مراكزتحقيقاتي)

 


1400/07/11  -  ١٢:٤٨ / شماره خبر : ٢٠٥٣٥ / تعداد نمایش : 13


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences